Dorpsraad
 Nieuwkerken-Waas
  

Volgende dorpsraad:

De volgende Dorpsraad gaat door op woensdag 6 juni. We verwelkomen Tom Arens die in de Groendienst werkt als ontwerper. Hij komt de stand van zaken toelichten i.v.m. de realisatie van het Parkbos. Bijkomend zal hij ons een overzicht geven van de belangrijkste krijtlijnen die zij volgen bij het ontwerp van Groenelementen in onze stad. Klik hier voor de agenda.
Iedereen welkom.

Verslagen

Op de dorpsraad van 2 mei heeft schepen Carl Hanssens de laatste evoluties toegelicht i.v.m. vrachtverkeer, Vrouweneenhoekstraat en de Schoolstraat.  Het verslag kan u hier downloaden.

Welkom

Welkom op de website van de Dorpsraad van Nieuwkerken-Waas.

Op deze site willen wij u niet alleen alle informatie geven die betrekking heeft tot de werking van de dorpsraad, maar ook informatie die bruikbaar is voor alle inwoners van Nieuwkerken-Waas.